REGLEMENT POETE PUTTERSTOERNOOI 2019

1. Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB

2. Deelname staat open, na het overleggen van het spelerscertificaat, voor de leden van de K.N.L.T.B
en voor buitenlandse spelers aangesloten bij de ITF, waarvoor een tijdelijk lidmaatschapnr.
aangevraagd moet worden bij de KNLTB door de WL.

3. Het toernooi wordt gehouden van woensdag 1 september t/m zondag 5 september 2021 van 09.00 uur –

20.00 uur (op schooldagen ná schooltijd). Men dient het hele toernooi beschikbaar te zijn.

4. De inschrijving sluit op 28 augustus 2021


5. Er wordt gespeeld in de categorieën groen 8 t/m 14, 10 t/m 12, 10 t/m 14, 11 t/m 16 en 11 t/m 18 in

DE - HE - DD – HD. Tevens wordt er een ROOD-ORANJE-event georganiseerd (buiten circuit) op
woensdag 1 en zondag 5 september.

6. Er wordt gespeeld in poules. Iedereen speelt dus minimaal 2 keer. Na de poulewedstrijden spelen de

nrs 1 en eventueel de nrs 2 (afhankelijk van het aantal poules van 4 of 8 deelnemers) verder in het
hoofdschema. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen tiebreak sets.
Door weersomstandigheden kan worden afgeweken naar 3e set tie-break of conform punt III-26 uit
het WTR en mogelijk wordt uitgeweken naar de hal.

7. Het inschrijfgeld bedraagt voor het enkelspel € 9,-- per categorie en voor het dubbelspel

€ 8,-- per categorie per persoon (beide spelers moeten inschrijven), te voldoen bij de
wedstrijdleiding voor aanvang van de 1e wedstrijd. Rood Oranje events, €3,50 bij deelname aan beide €5,-

8. Finales en prijsuitreiking zijn op 5 september 2021.


9. Men kan maximaal voor 2 categorieën inschrijven.


10. Iedere deelnemer is verplicht zich 15 minuten voor aanvang van zijn / haar wedstrijd te melden

bij de wedstrijdleiding.

11. Iedere deelnemer verplicht zich voor het vertrek te informeren naar zijn / haar volgende wedstrijd.


12. Iedere deelnemer krijgt tijdig een oproep voor het spelen van zijn / haar eerste wedstrijd. Indien 2

dagen voor aanvang van het toernooi geen oproep is ontvangen, dient men op maandag 30 augustus tussen
17.00 en 18.00 uur contact op te nemen met de wedstrijdleiding op het tennispark tel.nr. 06-22950734.

13. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen categorieën

(van minimaal 3 spelers / speelsters ), na overleg met de spelers/speelsters, samen te voegen c.q.
te laten vervallen.

14. Het toernooi kan bij een groot aantal inschrijvingen eerder van start gaan,

rekening houdend met WT III - 02. (betreft spelers, die nog een toernooi in de voorgaande week spelen)

15. Er wordt gespeeld op 8 gravelbanen met door de KNLTB goedgekeurde tennisballen en er dient

gespeeld te worden in gepaste tenniskleding, het SPS systeem is van toepassing.

16. Het maximaal aantal inschrijvingen bedraagt 120 deelnemers in totaliteit en 24 deelnemers per

categorie. Bij het overschrijden van deze aantallen is de postdatum of datum email bepalend.

17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding (WL).


18. Het KNLTB-wedstrijd- en toernooireglement 2021 is van toepassing.